تبلیغات
خوش آمدید به Dropbox!

بر خلاف دیگر برنامه ها ، Dropbox  رابطه ی پیچیده ای برای یادگیری را ندارد.
در اینجا نحوه شروع :

مرحله 1 : کشیدن و رها کردن هر فایل یا پوشه در داخل پوشه برنامه Dropbox.

مرحله 2 : هنگامی که شما فایل / پوشه خود را در داخل پوشه  Dropbox می اندازید، برنامه فورا شروع می کند همگامسازی آن بر روی سرورهای امن ما(آپلود). به محض این که تمام شد ، آیکون فایلها با علامت چک کردن رنگ سبز مشخص شده اند. پرونده شما در حال حاضر امن است و همچنین می توانید به آن دسترسی نمایید.

Dropboxing مبارک!
-- تیم Dropbox


Dropbox  دانلود برنامه               Dropbox ثبت نام در سایت   

  

Welcome to Dropbox!

 

Unlike other programs, Dropbox doesn't have a complicated interface to learn. It's built right into your desktop!  Here's how to get started:

 

Step 1:  Drag and drop any file or folder into your Dropbox folder.

 

Step 2:  Once your file/folder is inside your Dropbox folder, the program immediately starts syncing it to our secure servers.  Once this has finished, the file's icon is marked with a green check.  Your file is now safely backed up online and also accessible from the Dropbox website. (http://www.getdropbox.com)

 

That's it!    Now that Dropbox is watching your file, any changes you make will sync up instantly and automatically.  This gives you the freedom to work on any computer you choose. For more help adding files to Dropbox, see here: https://www.getdropbox.com/help/90

 

Happy Dropboxing!

- The Dropbox Team